Brda
Szlaki

Brda

Brda nazywana jest królową Borowiackich rzek i jest prawdziwą wodostradą , której źródło leży na zboczach wzgórz na wysokości 180m npm. na Pojezierzu Bytowskim . Szlak Brdy mający 239 km dzieli się na trzy odcinki . Górny do Jeziora Szczytno, wyróżnia się wąskim korytem z licznymi przeszkodami i szybkim nurtem. Jest łatwy , ale nieco…

Czarna Hańcza
Szlaki

Czarna Hańcza

Czarna Hańcza jest największą rzeką Wigierskiego Parku Narodowego , jedną z ważniejszych rzek Suwalszczyzny oraz jedną z najbardziej znanych i reklamowanych szlaków kajakowych w Polsce. Płynie przez Polskę na terenie Pojezierza Wschodniosuwalskiego , Pojezierza Sejneńskiego i Równiny Augustowskiej , a poniżej Suwałk skręca na wschód docierając do Białorusi .Długość rzeki wynosi prawie 142 km. ,…

Rospuda
Szlaki

Rospuda

Rospuda to rzeka w północno –wschodniej Polsce. Przepływa przez Pojezierze Suwalskie i północo-zachodnią część Puszczy Augustowskiej . Bierze swój początek ze strumieni wypływających ze zboczy wzniesień leżących na południe od Puszczy Rominckiej . Właściwa rzeka wypływa dopiero z Jeziora Czarnego i przepływa przez 9 wąskich , polodowcowych jezior .i pokonuje różniące się od siebie dwie…

Krutynia
Szlaki

Krutynia

Szlak kajakowy rzeki krutynia jest uznawany za najpiękniejszy w Polsce i najpopularniejszy w całej Europie .O szlaku wodnym , zaczynającym się na Jeziorze Lampackim w Sorkwitach a kończącym się na Jeziorze Nidzkim w Rucianem Nidzie nieopodal Leśniczówki Pranie nie należy opowiadać ,ani go opisywać ,nawet gdyby się miało pióro Konstantego Indelfonsa Gałczyńskiego czy nawet Melchiora…